Ontdek Sfic

Onze visie

In de bouwsector zien we dat de markt steeds veeleisender wordt (strakke tijdsschema’s, regelgevingen, normeringen, attesten, e.a.) . Bovendien merken we dat om deze redenen de producten en systemen steeds complexer worden. Daarenboven is er een overaanbod aan producten en tezelfdertijd een tekort aan concrete informatie.

Om onze klanten en leveranciers te ondersteunen in deze evolutie, kiezen wij er voor ons 100% te specialiseren in afwerkmaterialen, isolatie en deuren. Hierdoor kunnen wij als bedrijf onze mensen, onze voorraden & assortimenten, onze logistiek en het compleet dienstenpakket focussen. Dit leidt ontegensprekelijk tot een verhoogd serviceniveau voor onze klanten. Bewijs hiervan is ons constant groeiend klantenbestand.